FAQ

Produkt

Ja, du kan faktisk bare slippe!

Så lenge ungen er på sykkelen og holder på styret slipper du bare og tauet spoler raskt inn i spolen! Vi har brukt dette med barna våre over lang tid nå og har aldri viklet tauet inn i hjulet!

Men vi anbefaler å lede håndtaket 50% av taulegdne før du slipper.

Ja! Før du legger til i handlekurven din kan du velge mellom Rødt eller Blå.

Ja, men vi anbefaler ikke langsiktig bruk av dette og dette vil oppheve enhver garanti om Kidreel vil bli ødelagt om du trekker skikkelig hardt eller ellers misbruker den. Men hvis du er litt skånsom kan du taue en venn opp bakken om de trenger litt ekstra løft.

Sikkerhet

Før du bruker Kidreel, les gjennom følgende sjekkliste. Denne sjekklista er også inkludert med alle Kidreel.

1. Følg de passende instruksene for å sikre en spole nytelse ved hjelp av The Kidreel:)

Feil montering kan øke risikoen for ulykke, skade eller død, eller skade på rammen av sykkelen din. Følg de passende instruksene levert sammen med din Kidreel, og kontakt oss dersom du har spørsmål eller bekymringer angående at det gjelder den omtalte kidreelen til sykkelen din.

2. Sjekk sykkelen din

Sjekk sykkelen din før du passer på Kidreel, inkludert bremser, tyres og andre komponenter. Hvis sykkelen din ikke er i lydmekanisk tilstand, bruker du ikke Kidreel. Sørg for at det ikke finnes skarpe gjenstander som barnet kan ta på ved hjelp av Kidreel.

3. Hent Reel, gå med en godkjent hjelm

For sikkerhets skyld, alle inkludert i bruk av Kidreel, må bruke standarder godkjente sykkelhjelmer til enhver tid.

4. Bruk begge hendene

Gutten må holde seg fast på handlestolpene med begge hender til enhver tid. Feil å gjøre det, øker risikoen for ulykke, skade eller død.

5. Ri med omsorg

Alle sykler inkludert i bruk av Kidreel kan sykle og reagerer annerledes. Spesielt med hensyn til balanse, styring og braking. Movbarheten til din handlebar kan også bli redusert ved bruk av Kidreel. Ri forsiktig til enhver tid og ri godt innenfor din evne.

6. Hold deg trygg og bli spole

Ikke bruk Kidreel hvis en del er ødelagt. Sjekk sikkerheten til stroppen ofte.

7. Vær forsiktig

Kideel er ikke for racing, eller for bruk med hopp, drop-off, stunts eller avanserte stier. Ri sakte og nøye for å minske risikoen og maksimere glede.

Shipping

Avgifter er inkludert på din bestilling! Dette betyr at vi tar vare på avgiftene før den blir til og fraktes til deg. Alt går smertefritt og vi får regningen.

Dette betyr at du ikke får noen ekstra tollkostnad eller forsinkelse på din bestilling når det går gjennom tollen i ditt land.

Dette avhenger av hvor i verden vi trenger å sende Kidreel til deg. Vi sender våre produkter med UPS Express fra Norge, så sporing er mulig etter bestilling :)

Vi prøver alltid å sende innen 2 dager.

Over hele verden!

Du kan logge inn og lage en profil på vårt nettsted for å se den nyeste oppdateringen der:)

Salg og returer

Innføring

Dette kjøpet er regulert av Standard salgsbetingelser for Forbruksvarer av Varer over Internett, gitt nedenfor. Forbrukerkjøp via internett er regulert primært av Kontraktloven, Forbrukerinnkjøp Act, markedsføringsloven, Annulleringsloven og E-handelsloven, og disse lovene gir forbrukere med mennesket-datanmerettigheter. Disse lovene er tilgjengelige (på norsk) kl.www.lovdata.no.Vilkårene for kontrakten skal ikke forståes som en begrensning på rettslige rettigheter, men presenterer partienes viktigste rettigheter og plikter i henseende til innkjøp.

Salgsbetingelsene er opprettet og anbefales av den norske Forbrukertilsynet.For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukerregjeringens retningslinjer.

1 kontrakt

Kontrakten består av disse salgsbetingelser, informasjon gitt i den bestillingspøsningen, og eventuelle spesialavtalte betingelser. I tilfelle en konflikt mellom deler av informasjon, forrang går til det som har vært spesielt avtalt mellom partene, så lenge dette ikke strider mot obligatorisk lovgivning.

I tillegg vil kontrakten bli komplementert av relevante statsbestemmelser som regulerer pur pur-jakt på varer mellom tradere og forbrukere.

2 Partier

Selgeren er Unreel AS, post@unreel.no, Org. 925 160 369, og er utpekt i følgende som Seller.

purkeeren er forbrukeren som plasserer bestillingen, og er utpekt i følgende som Purchaser.

3 Pris

Den uttalt prisen for de gode og tjenestene er den totale prisen som skal betales av Purchaser. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Purchaser skal ikke tiltales for ytterligere kostnader der Seller ikke har informert Purchaser før oppkjøpet.

4 Konklusjon av kontrakt

Kontrakten er bindende for begge parter så snart Purchaser har sendt ordren til Seller.

En fest er imidlertid ikke bundet av kontrakten dersom det er ortografiske eller typologiske feil i tilbudet fra Seller i den bestillingsløsningen av nettbutikken eller i Purkerens bestilling, og det andre partiet skjønte eller skulle ha innsett at en slik feil var til stede.

5 betaling

Seller kan lade Purchaser for det gode fra den tid det sendes fra Seller til Purchaser.

Hvis Purchaser bruker en kreditering eller debitkort for å gjøre betalingen, kan Seller kan holde midlene på kortet når bestillingen er plassert. Kortet vil bli belastet samme dag som det gode blir sendt.

Hvis Seller tilbyr postlevering fakturering, skal fakturaen gis når det gode er sendt ut. Fristingsdatoen skal skrives på fakturaen og må være minimum 14 dager fra når Purchaser mottar leveransen.

Purkesers under 18 år kan ikke betale via etterlevering av fakturering.

6 Levering

Levering har oppstått en gang Purchaser eller hans / hennes representant har tatt besittelse av gjenstanden.

Dersom leveringstiden ikke er uttalt i den bestillingsløsningen, skal Seller skal levere det gode til Purchaser innen rimelig tidsramme og ikke senere enn 30 dager etter at bestillingen er plassert av kunden. Det gode skal leveres til Purchaser med mindre andre, spesialordninger er laget mellom partene.

7 Produktrisiko

Produktrisiko blir antatt av Purchaser så snart artikkelen tas over av Purchser eller hans / hennes representant i henhold til punkt 6.

8 Høyre for å avbryte

Med mindre kontrakten er fritatt fra retten til å kansellere, kan Purchaser kansellere bestille bestillingen i henhold til utlysningsloven.

Purchaser må informere Seller om at han / hun skal utøve dette rett innen 14 dager etter starten av avbestillingsperioden. Denne tidsbegrensningen omfatter alle kalenderdager. Hvis perioden slutter på en lørdag, søndag eller offentlig høytid, vil perioden bli utvidet til neste arbeidsdag.

Fristen for å utøve ens rett til å avbryte vil bli sett på som oppfylt dersom varsel blir sendt før slutt på avkansellingsperioden. Purchaser har byrden av bevis for demonstrering av at retten er blitt hevdet, og varsel må derfor sendes inn skriftlig (via avkanselleringsform, e-post eller brev).

Avhørsperioden begynner som følger: I kjøpet av individuelle varer vil kanselleriperioden begynne på dagen etter at det gode er / varene er blitt solgt, eller kontrakten inneholder regelmessig levering av identiske varer, perioden begynner på dagen etter at den første forsendelsen består. Hvis kjøpet består av flere leveranser, vil perioden begynne på dagen etter at den endelige leveransen er

Avhørselsperioden vil bli utvidet til 12 måneder etter at slutten av den opprinnelige perioden skal Seller ikke informere Purchaser om retten til å avbryte og standard avkanselleringsform før konklusjonen av kontrakten. Dette vil også gjelde dersom informasjon om vilkår og betingelser, tidsgrenser og prosedyrer for å utøve retten til å avbryte er utilstrekkelig. Men dersom handelsmannen gir denne innkrevingen i løpet av disse 12 månedene, avslutter avlysningspeiseringen 14 dager etter den dagen Purchaser redaksjonsreder opplysningene.

Når retten til å avlyse er utøver, må det gode føres tilbake til Seller innen rimelig tid og ikke senere enn 14 dager etter at ingen omslag har fått på intensjonen om å utøve rett. Purchaser må dekke de direkte kostnadene knyttet til å returnere det gode, med mindre ellers var enige eller Seller har ikke informert Purchaser at han / hun må dekke returkostnadene. Seller kan ikke sette gebyrer for Purchsers bruk av retten til å avlyse.

Purchaser kan sjekke eller teste det gode på en hensiktsmessig måte for å kunne fastslå naturen, egenskaper og funksjon av det gode uten å påvirke retten til å avlyse. Hvis sjekkingen eller testing går utover det som er rimelig og ne-stær, kan Purchaser være ansvarlig for eventuell reduksjon i den gode originalverdien.

Seller er forpliktet til å betale tilbake kjøpesummen til Purchaser uten grunn av ufrist, og nei senere enn 14 dager etter at Seller fikk varsel om Purchers avgjørelse om å utøve retten til å avlyse. Seller har rett til å beholde tilbakegang til den har mottatt varene fra Pur-chaser, eller til Purchaser har dokumentert at varene er blitt sendt tilbake.

9 Delays og ikke-levering:

Purkesers rettigheter og tidsbegrensning for å gjøre krav

Dersom Seller ikke leverer det gode eller leverer det sent i henhold til vilkårene for partienes kontrakt, og dette skyldes ikke Purchaser eller å forutsi forhold til den delen av Purchaser, kan Purchaser, i henhold til kapittel 5 av Forbrukerombud, tilbakeholde kjøpesummen, de-mand og prestasjoner av kontrakten, avslutte kontrakten og / eller kreve erstatning fra Seller, ifølge de relevante omstendighetene.

For krav til behandling av kontraktsbrudd bør varsel gis skriftlig varsel om formål med dokumentasjon (f.eks. via e-post).

Ytelse

Purchaser kan bekrefte kjøp og etterspørsel ytelse fra Seller. Purchaser kan ikke dog kreve ytelse dersom det er en barriere å prestasjoner Seller ikke kan overvinne, eller om ytelsen vil gi en stor ulempe eller utgift til Seller som er ute av proporsjoner til Purchsers interesse for prestasjonene. Skulle disse hindrene bli fjernet innen rimelig tid, kan imidlertid Purchaser kreve ytelse.

Purchaser mister sin / sin rett til å kreve per-forløpere dersom han / hun venter en urimelig lang tid for å gjøre kravet.

Oppsigelse

Dersom Seller ikke leverer det gode på det tidspunktet satt for levering, skal Purchaser innkalle på Seller å levere innen rimelig ekstra tidsramme for ytelse. Hvis selgeren ikke leverer det gode innen ekstra tidsramme, kan Purchaser kansellere annullere kjøpet.

Purchaser kan derimot avbryte kjøpet umiddelbart dersom Seller nekter å levere det gode. Dette gjelder også for tilfeller der levering ved avtalt tid var en avgjørende faktor i konklusjonen av kontrakten, eller om Purchaser har informert Seller at leveringstiden er en avgjørende faktor.

Hvis artikkelen blir levert etter den ekstra tidsrammen satt av forbrukeren eller etter leveringstiden som var en avgjørende faktor i konklusjonen av kontrakten, må oppsigelsen være hevdet innenfor en rimelig tidsramme etter at Purchaser ble informert om levering.

Kompensasjon

Purchaser kan kreve erstatning for tap som er påført som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke for saker der Seller kan hevde at forsinkelsen skyldes hindringer utenfor Seller sin kontroll som ikke kunne ha rimelig vært tidligere-sett på den tiden kontrakten var konkludert, kunne ikke ha vært unngått eller konsekvensen av det som ikke kunne ha blitt overvunnet.

10 Defektive varer:

Purkesers rettigheter og tidsbegrensning for å gi varsel

Hvis den gode er defekt, må Purchaser varsle Seller at han / hun ønsker å påberge defekten innen rimelig tid etter at defekten ble oppdaget eller skal ha blitt oppdaget. Purchaser blir alltid vurdert å ha gitt rett tid hvis det oppstår innen to måneder etter at defekten ble oppdaget eller skal ha blitt oppdaget. Legg merke til kan gis ingen senere enn to år etter at Purchaser tok besittelse av det gode. Om de gode eller delene av det er ment å vare betraktelig lengre enn to år, er denne fristen utvidet til fem år.

Dersom det gode har en defekt og dette ikke skyldes Purchaser eller å befinne seg på den delen av Purchaser, kan Purchaser, i henhold til kapittel 6 av Forbrukerforbruksvarer, tilbakevise kjøpsummen, velge mellom reparasjon og erstatning, kreve en prisreduksjon, kreve at kontrakt blir avsluttet og / eller etterspørsel kompensasjoner fra Seller, ifølge relevante cir-cumstander.

Legg merke til bør gis til Seller i skrivingen.

Reparasjon eller erstatning

Purchaser kan velge mellom å ha defekten reparert eller leveringen av en tilsvarende vare. Seller kan derimot motsette seg Purchers påstand om å frakte ut påstanden er umulig eller fører til at Seller skal inkl uhelbredere urimelige utgifter. Reparasjon eller erstatning skal utføres innenfor en begrunnelig mengde tid. Seller som regel ikke som regel har rett til mer enn to forsøk på å kurere for samme feil.

Prisreduksjon

Purchaser kan kreve en passende prisredu-ksjon dersom det gode ikke er reparert eller erstattet. Dette betyr at forhold mellom den reduserte og opprinnelig ble enige om pris tilsvarer forholdet mellom artikkelens verdi i defekt tilstand og tilstanden i henhold til den opprinnelige kontrakten. Hvis spesielle omstendigheter kaller for det, kan prisreduksjon i stedet tilsvare defekten i sammenstøtet på Purchaser.

Oppsigelse

Hvis det gode ikke er reparert eller erstattet, kan Purchaser også kansellere kjøpet i tilfeller der defekten ikke er immaterielle.

11 Seller's rettigheter i tilfelle Purchasers brudd på kontrakt

Dersom Purchaser ikke betaler eller ellers oppfyller sine / hennes plikter i henhold til kontrakten og / eller loven, og dette skyldes ikke Seller til forhold på den delen av Seller, kan Seller-danse med reglene i kapittel 9 i kapittel 9 av Forbrukerloven, tilbakevise god, etterspørsel gjennomsyd av kontrakten, avslutte kontrakten og kreve erstatning fra Purchaser, akevt-eller-ding til de relevante omstendighetene. Seller kan også, ifølge de relevante omstendighetene, lade renter for sent betaling, et samlingsgebyr og et rimelig honorar for usamlet varer.

Oppfyllelse

Dersom Purchaser ikke betaler, kan Seller bef af-firmaet af-firmaet kjøpe og kreve at Purchaser betaler kjøpesummen. Dersom det gode ikke blir levert, vil Seller miste sin rett dersom det tar en uberiktig lang tid på å gjøre kravet.

Oppsigelse

Ved betydelig ikke-betalingsmislighold eller en eventuell tannmer betydelige brudd ved Purchaser, kan Seller kan si opp kontrakten. Seller kan imidlertid ikke avslutte kontrakten etter at kjøpssummen er betalt. Seller kan også si opp kjøpet dersom Purchaser ikke betaler innenfor en rimelig ekstra tidsramme for fuldment sett av Seller.

Interest knyttet til sen betaling / innsamlingsgebyrDersom Purchaser ikke betaler den innkjøpsum som er oppgitt i kontrakten, kan Seller kan kreve renter på innkjøpssummen i henhold til vedtaket Relating til Interest på Overretting av betalinger. I tilfeller der betalingen ikke er laget, kan gjelden bli sendt for innsamling etter at en advarsel er gitt ut, og Purchaser kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer i henhold til vedtaket knyttet til Debt Collection og Andre Debt Recovery.

Gebyrer for usamlet, ikke-forhåndsbetalte varer

Hvis Purchaser mislykkes med å samle ubetalte varer, kan Seller kan lade Purchser et gebyr. Avgiften skal på maksimum dekke Seller's faktiske utgifter for å levere det gode til Purchaser. Purkesers under 18 års alder kan ikke belastes dette gebyret.

12 garantier

Garantibetingelser som gis av Seller eller produsent gir Purkeser ekstra rettigheter utover de obligatoriske rettighetene han / hun har etter obligatorisk lov. Dermed innebærer ikke en garanti noen begrensning på Purchers rett til å gi varsel eller gjøre krav i tilfelle forsinkelser eller defekt i henhold til Sections 9 og 10.

13 personlige data

Seller er den parten som er ansvarlig for håndtering av innsamlede persondata. Med mindre Purchaser-konsenterne ellers, kan Seller kanskje bare innhente og lagre hva som helst personlige data er nødvendig for at Seller skal fullføre sine plikter i henhold til svindlings-trakten. Purkers personlige data skal bare gis til andre hvis dette er nødvendig for at Seller skal oppfylle kontrakten med Purchaser, eller i tilfeller der dette kreves av lov.

14 Konfliktløsning

Hevder må rettes til Seller innen rimelig tidsramme i samsvar med Seksjoner 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister ut av retten. Hvis dette ikke lykkes, kan Purchaser ta kontakt med Forbrukerrådet i Norge for utbedring. Forbrukerrådet kan bli nådd på (+ 47) 23 400 500 eller kl.www.forbrukerradet.no

Hvordan sender jeg den tilbake?

Send oss en e-post på post@unreel.no.

Fortell oss hvilke artikler du ønsker å returnere. Når din forespørsel er godkjent, vil du få en bekreftelse på e-post med frakt retningslinjer.

Hvilke elementer er returnerbar?

I løpet av 30 dager fra datoen for purkei ubrukt og reselerbar ballasje i den opprinnelige pakningen med alle taggene intakt.

Hvilke elementer er ikke refunderbare?

Følgende artikler kan ikke returneres: Damages artikler, gavekort, diskonterte artikler (hvis det er aktuelt)

Artikkelen jeg fikk er skadet!

Hvis det innkjøpte produktet er mangelfull, når du ut til oss innen 7 dager med levert dato og vi vil sende deg en ny snarest:)

Kan elementene byttes ut?

Vi tillater utveksling av innkjøpte artikler for valgbare varianter. Når utvekslingsanmodningen er godkjent, vil den erstattede vare fraktes til deg.

Hva er tilbakebetalingsalternativene?

Følgende tilbakebetalingsalternativer støttes: Refusjon til den opprinnelige betalingsmetoden. Refusjon for å lagre kreditt (hvis det er aktuelt)

Hvordan sender jeg tilbake elementene?

For instruksjoner om hvordan du kan sende inn de returnerte produktene, kan du henvise til e-posten som er mottatt etter å ha plassert returforespørselen.

Hvor snart får jeg pengene mine?

Når din returnerte artikkel er mottatt og inspiseres, vil du bli varslet via en e-post. Du vil også bli informert om godkjenning eller avvisning av refusjonsforespørselen din. Hvis godkjent, vil tilbakebetalingsforespørselen behandles innen 5-7 arbeidsdager etter godkjenning.

Mitt spørsmål er ikke adressert ...

Hvis du har noen henvendelser om retur eller tilbakebetaling, når du ut til oss.